Satış Sözleşmesi

Webvo Satış Sözleşmesi

İşbu sözleşme MÜŞTERİ'nin iletişim, tanıtım, reklam, satış ve benzeri hizmetleri yürütebilmek amacıyla ihtiyaç duyduğu internet yazılımlarının (web sitesi tasarımı ve yazılımı) Webvo tarafından hazırlanması ve yayımlanması, alan adı ve barındırma hizmetlerinin Webvo tarafından sağlanması hizmetini kapsamaktadır. Bazı durumlarda alan adı ve barındırma hizmetlerinden biri ya da her ikisi de MÜŞTERİ’nin kendisi tarafından sağlanabilir. MÜŞTERİ’ye uygulanacak olan web sitesinin içeriği ve teknik özellikleri, “Webvo Web Sitesi İletişim Formu”’nda belirtilmektedir.